OTS Tournament Pack 13

Erscheinungstermin: 15.Juni 2020 – Hobby Store Teilnehmerpreis

Ultimate Rare 3/3
OP13-DE001 Buch des Mondes
OP13-DE002 Abyss-Bewohner
OP13-DE003 Fallenstellerin Rafflesia

Super Rare 10/10
OP13-DE004 Tiefseetaucher
OP13-DE005 Schrottgolem
OP13-DE006 ABC-Drachenbuster
OP13-DE007 Gerümpelraser
OP13-DE008 Kristallflügel-Synchrodrache
OP13-DE009 Bahamut-Hai
OP13-DE010 Wau bist du?
OP13-DE011 SPIORAL-AUSRÜSTUNG – Drohne
OP13-DE012 SPIORAL-MISSION – Rettung
OP13-DE026 Generaider-Spielmarke

Common 13/13
OP13-DE013 Goblinkönig
OP13-DE014 Die Herrin der Wichte
OP13-DE015 Dimensionsfestungswaffe
OP13-DE016 Spore
OP13-DE017 Formelsynchron
OP13-DE018 Ultimaya Tzolkin
OP13-DE019 Goyo-Verteidiger
OP13-DE020 Schlammiger Schlammdrache
OP13-DE021 Xyz-Einheit
OP13-DE022 Bodenlose Fallgrube
OP13-DE023 Dimensionsgefängnis
OP13-DE024 Schwerkraft-Erdrutsch
OP13-DE025 Wasserloch-Fallgrube
OP13-DE026 Generaider-Spielmarke

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Turnier Pack veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.